Bono deporte

Se es pai, nai, titor/a ou tes en acollemento familiar ou garda con fins adoptivos un/unha menor:

  • con idade comprendida entre os 6 e os 16 anos
  • federado/a ou inscrito/a no programa XOGADE

Poderás descargar o Bono deporte dende o día 08/01/24 e ata o 29/02/24 (salvo esgotamento do crédito do programa) accedendo á seguinte ligazón: https://www.bonodeporte.gal 

Os bonos poderán empregarse dende a súa descarga e ata o 01/07/24 (salvo esgotamento previo do seu saldo).

A ter en conta

  • Trátase dun bono por valor de 120€
  • Poderá empregarse para a compra de material e equipamento deportivo para o/a menor, así como para a contratación de servizos relacionados coa práctica da actividade deportiva
  • Terá a consideración de bono desconto do 80% da compra ou servizo adquirido
  • O importe do bono irase reducindo en función do valor da compra realizada (IVE incluído)
  • Para empregalo terás que dirixirte a un dos establecementos adheridos