Tarifa +65

É unha tarifa gratuíta para as persoas maiores de 65 anos que viaxen cunha Tarxeta de Mobilidade de Galicia (TMG).

Aplícase a calquera viaxe interurbana en autobús na Comunidade Autónoma de Galicia a partir do 1 de xaneiro de 2024 (tamén se aplicará nos servizos de transporte marítimo metropolitano que se prestan na Área de Transporte Metropolitano de Vigo entre Cangas e Vigo e entre Moaña e Vigo e viceversa, así como nos servizos da antiga Feve na comarca de Ferrol).

A ter en conta

  • Poderán acollerse a esta tarifa ata 60 viaxes cada mes, que che serán reintegradas na tarxeta.
  • Para o reintegro bastará con que, a partir do mes seguinte, introduzas a tarxeta TMG en calquera caixeiro de Abanca e aceptes a recarga.
  • As recargas xéranse cada 15 días e poranse a disposición os días 5 e 20 de cada mes.
  • Dende que se pon a disposición, terás 2 meses para a aceptación da recarga; pasados os 2 meses, caducará.

Queres saber máis?