Illote Areoso

Illote Areoso

Tempada alta e baixa 

Semana Santa e do 15 maio-30 setembro 
Nesta época é preciso obter unha autorización administrativa (gratuíta)
Os pasos a seguir son:

Tempada baixa

Resto do ano
Nesta época é preciso obter unha autorización administrativa (gratuita).
Os pasos a seguir son:

A ter en conta

  • Anulacións/Modificacións: non se pode anular nin modificar. Poderase solicitar outra autorización para outro día (sempre e cando haxa oco dispoñible)
  •  Importante: non se pode acceder á zona de fondeo cunha embarcación de máis de 20 metros de eslora, este tipo de embarcacións poderán fondear con autorización xunto o Areoso pero fóra da área habilitada para o fondeo.
  • Fondeo: elixirase unha embarcación a fondear, para despois achegarse ao illote cunha embarcación auxiliar. Se esta embarcación non volve ao barco de fondeo tras deixar ás persoas visitantes no illote, deberá obter outra autorización de atraque para esta embarcación. No caso que o/a solicitante só desexe estar fondado sen que ningunha persoa desembarque no illote, deberá marcar que polo menos unha persoa visitará o illote.

Queres saber máis?