Cita previa

Desde aquí podes solicitar cita previa para algunha das oficinas de rexistro dos edificios administrativos da Xunta de Galicia que dispoñen do servizo, nas dependencias das consellerías que teñan habilitada a cita previa, nas oficinas da Axencia Tributaria ou nas oficinas de emprego.

Onde necesitas pedir cita previa?

Cita previa nas oficinas de atención á cidadanía e de rexistro

Cita previa nas consellerías