Procedementos e trámites

Desde aquí poderás acceder aos procedementos e trámites máis demandados pola cidadanía en cada época do ano.

Consúltaos todos na Guía de procedementose servizos da sede electrónica da Xunta de Galicia.

16/05/2024 - 13/06/2024

AP522T - Inclusión nas listas para a cobertura temporal de postos.

21/05/2024 - 21/06/2024

ED330B - Participación no fondo solidario de libros de texto e axudas para adquirir libros de texto e material escolar.

16/03/2024 - 17/03/2025

BS402A - Novo ingreso en escolas infantís 0-3.

16/03/2024 - 17/03/2025

BS404A - Novo ingreso en escolas infantís 0-3 do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar.

16/01/2024 - 30/09/2024

TR341D - Promoción do emprego autónomo.

12/01/2024 - 31/03/2025

BS403B - Programa de axudas a través da tarxeta Benvida.

Aberto todo o ano

PR212A - Inscrición no Rexistro de Parellas de Feito de Galicia.

Aberto todo o ano

BS319A - Carné Xove.

29/01/2024 - 30/09/2024

TR341Q - Bono das persoas autónomas

24/01/2024 - 30/09/2024

BS321A - Axudas para facilitar a obtención dos permisos de condución das clases B, C e D.

Aberto todo o ano

PE616A - Tarxeta de identidade marítima náutica de lecer.

Aberto todo o ano

PR004A - Presentación electrónica de solicitudes, escritos e comunicacións que non conten cun sistema electrónico específico nin cun modelo electrónico normalizado.