Procedementos e trámites

Desde aquí poderás acceder aos procedementos e trámites máis demandados pola cidadanía en cada época do ano.

Consúltaos todos na Guía de procedementose servizos da sede electrónica da Xunta de Galicia.

15/01/2024 - 29/02/2024

VI483C - Programa de axuda ao alugamento de vivenda na Comunidade Autónoma de Galicia.

16/01/2024 - 30/09/2024

TR341D - Promoción do emprego autónomo.

12/01/2024 - 31/03/2025

BS403B - Programa de axudas a través da tarxeta Benvida.

Aberto todo o ano

PR212A - Inscrición no Rexistro de Parellas de Feito de Galicia.

Aberto todo o ano

BS319A - Carné Xove.

29/01/2024 - 30/09/2024

TR341Q - Bono das persoas autónomas

24/01/2024 - 30/09/2024

BS321A - Axudas para facilitar a obtención dos permisos de condución das clases B, C e D.

Aberto todo o ano

PE616A - Tarxeta de identidade marítima náutica de lecer.

Aberto todo o ano

PR004A - Presentación electrónica de solicitudes, escritos e comunicacións que non conten cun sistema electrónico específico nin cun modelo electrónico normalizado.